Bizi Arayın

0542 266 11 50

Bizi Arayın
İletişim
Yangın Söndürme Tüpleri Dolum ve Bakımı

Yangın söndürme tüplerinin dolum ve bakım hizmetini uygun fiyatlar ve TSE onaylı şekilde gerçekleştiriyoruz.

Yangın Söndürme Tüpleri Dolum ve Bakımı Gerekliliği

Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 50 çalışana kadar arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirilmesi kanunen zorunludur.

Yangın Söndürme Tüpleri Dolum ve Bakımı

Yangın Söndürme Tüpleri Dolum ve Bakımı

İş yerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirilmelidir. Mevzuata göre işletmelerin yangın güvenliği ekipleri oluşturarak, bunlara gerekli yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Yangın Söndürme Eğitimi ve Tatbikat

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda iş yerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Kanun yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını zorunlu kılmıştır.

Yangın Söndürme Tüpleri Dolum ve Bakımı

Yangın Söndürme Tüpleri Dolum ve Bakımı

Yangın eğitimi ve tatbikatı, temel ve genel olmak üzere iki ayrı programda ele alınır. Temel eğitimlerimiz toplamda 8 saattir ve  acil durum planı içindeki ekipte görev alacak destek elemanlarına verilir ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verilir. Genel Yangın Eğitimi ise iş yerinde görevli beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlara yöneliktir.